Sikreto sa tagumpay

Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali.

Leave a Comment