Pag Hindi Ka Mahal Ng Gusto Mo Huwag Ka Magreklamo

Pag hindi ka mahal ng gusto mo huwag ka magreklamo. Kasi may mga tao rin na di mo gusto pero mahal ka.

Leave a Comment