Mas Matalas Pa Ang Dila Ng Tao

Minsan mas matalas pa ang dila ng tao kaysa bagong hasang kutsilyo.

Leave a Comment