Lumaban At Matuto

Nabubuhay tayo hindi para bumitaw at bumigay, kundi para lumaban at matuto.

Leave a Comment