Kung Kaya Mo Siyang Ipaglaban

Kung kaya mo siyang ipaglaban hindi ka susuko ng ganun lang.

Leave a Comment