Kumukumpleto ng araw mo

Ang hirap bitawan nung taong kahit hindi kayo, siya yung nagpapasaya at kumukumpleto ng araw mo!

#hugotquotes

You’ll love to check this out: Top 400+ Hugot Quotes From Masters!

Leave a Comment