Hindi Napapagod Magmahal

Ang puso ng tao hindi napapagod magmahal. Pero ito ang tandaan mo, hindi nga napapagod magmahal, napapagod namang masaktan.

Leave a Comment