Ang Pinili Ay Ikaw

Ang puso ko ay pumili at ang pinili ay ikaw.

Leave a Comment